Zmiany w rozliczaniu samochodów firmowych Podatki 2019 r.

Sejm uchwalił zmiany dla obecnych i przyszłych właścicieli samochodów osobowych wprowadzonych do środków trwałych firmy lub używanych w ramach umowy leasingu.

Samochód będący środkiem trwałym firmy którego zakup został sfinansowany z własnych środków lub poprzez kredyt, którego wartość przekracza 10.000 złotych staje się kosztem podatkowym przez odpisy amortyzacyjne. Przepisy obowiązujące do końca 2018 roku nakładają ograniczenie w tym zakresie do limitu wartości odpisów amortyzacyjnych do kwoty 20.000 EUR. Przeliczenia dokonujemy po średnim kursie NBP z dnia przekazania samochodu do używania. Jeśli cena samochodu przekracza tę wartość to kwota powyżej tego limitu nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Nadwyżka ponad limit nie wpłynie na nasze zobowiązania wobec fiskusa.

Limit ten nie dotyczy wydatków na samochody osobowe używane na podstawie umowy leasingu.

Dobra i zła wiadomość od fiskusa

Od 1 stycznia 2019 roku Ministerstwo Finansów zwiększa kwotę limitu:

  • dla samochodów spalinowych i hybrydowych – 150.000 złotych
  • dla samochodów elektrycznych – 225.000 złotych

Czyli dla podatników finansujących samochód środkami własnymi lub kredytem wiadomość dobra.

Niestety jest też zła wiadomość limit ten będzie obowiązywał również w przypadku aut leasingowanych. Przy księgowaniu rat leasingowych będziemy musieli ustalić limit procentowy kosztu podatkowego.

“Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących danego samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy…”

Na przykład: przy zakupie samochodu o wartości 250.000 brutto (203.252,03 netto, 46.747,97 VAT). W tracie trwania umowy leasingu odliczymy 50% VAT czyli kwotę 23.374 złotych. Kwota netto + kwota nieodliczonego VAT’u jest niezbędna do wyliczenia proporcji kosztu podatkowego, niestety kwota nieodliczonego VAT’u podwyższa wartość netto samochodu. Tak zsumowana wartość auta przewyższa limit 150.000. i wyniesie 226.626,02. Kwota dopuszczalnego limitu kosztów podatkowych z każdej raty to 66,19% (150 000 / 226626,02).

Umowy leasingu zawarte przed końcem roku 2018 będą rozliczane na dotychczasowych zasadach. 9 października 2018 roku Ministerstwo Finansów potwierdziło, że umowy zawarte jeszcze w 2018 roku będą objęte dotychczasowymi przepisami, bez względu na termin odbioru samochodu.

Koszty eksploatacyjne – limit 75%

Niestety to nie koniec złych wiadomości. Od 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie również ograniczenia dotyczące kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem samochodu. Przyjmując, że samochód jest używany zarówno do celów związanych z działalnością, jak i prywatnych, kosztem będzie 75% wydatków. Oczywiście jest możliwość odliczania 100% kosztów jednak związane jest to z prowadzeniem ewidencji przebiegu analogicznej jak dla potrzeb odliczania 100% vat.

Koniec „kiometrówki”

Prywatne samochody używane w działalności były do tej pory rozliczane na podstawie tzw. kilometrówki niestety koniec z tym, od nowego roku będziemy mogli zaliczyć tylko 20% kosztów poniesionych na użytkowanie takiego samochodu.

Jak widać prawidłowe rozliczenie kosztów samochodów formowych nie będzie łatwe. Księgując fakturę za ratę leasingową lub koszt związany z eksploatacją, trzeba kontrolować już nie tylko procent odliczonego VAT, ale również obliczyć procent kosztów podatkowych.
Łatwo nie będzie.